Uppmaningar att döda pedofiler lagliga?

Av Lars Johansson

Nazistiska uppmaningar om att döda pedofiler bedöms aldrig utgöra uppvigling. Anmälningar av budskap som ”Häng din lokala pedofil” med en bild på en hängd person avskrivs regelmässigt med motiveringen att det inte framgått att syftet ”verkligen har varit att sök förmå läsaren att vidta någon konkret brottslig gärning”. Så blev också utgången hos Justitiekanslern beträffande en artikel i nazistiska Nordfront, kallad ”Att hänga en pedofil”, där skribenten hyllar både uthängningar och hängningar av pedofiler. Självfallet är det var och ens rätt att uttrycka sin avsky mot övergrepp, och avsky gentemot den som begår övergrepp mot försvarslösa personer som barn torde vara naturlig. Att uppmana till våldshandlingar ligger dock i linje med den vanliga nazistiska retoriken och bör inte behandlas som opinionsbildning. Opinionen torde redan vara entydigt fördömande av personer som våldtar barn.