Inget analogt utlämnande av digital fil

En person begärde hos Högsta domstolen att få del av ljudupptagningen av ett förhör i tingsrätten genom att förhöret överfördes till ett ljudkassettband. Personen, som uppgav sig vara ”bakgrundskontrollör”, angav att hen ville kunna använda upptagningen utan att bryta mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR) genom behandling av personuppgifter i upptagningen, och därför inte önskade den i elektronisk form utan endast i analog kopia. (GDPR gäller i regel inte analog behandling.) Personen angav vidare att utlämnande i elektronisk form överhuvudtaget inte kan betraktas som ett utlämnande enligt tryckfrihetsförordningen.

Högsta domstolen avslog, genom ordföranden Anders Eka, begäran. HD skriver att personen har möjlighet att få del av ljudupptagningen ”genom att en ljudfil lämnas ut”. Genom ”möjligheten att få del av en ljudfil har [personens] rättigheter enligt tryckfrihetsförordningen tillgodosetts.” Enligt HD fanns inte någon rätt att därutöver få filen överförd till kassettband.