Nya Tider ljög om JO-anmälan för att smutskasta jurist och Juridikfronten

I artikeln Medlem i Juridikfronten och anställd på Kriminalvården hanterade ansökan från en annan medlem (2018-01-22) smutskastar den högerextrema blaskan Nya Tider juristen Benjamin O J Boman. Man påstår, utan att anföra något som helst belägg för detta, att Boman var medlem i Juridikfronten och hade ”varit med att utforma” en begäran som han själv år 2014 hanterade i egenskap av tjänsteman vid Kriminalvården. Man påstod även att Kriminalvården ”nu vill utreda” händelsen. Att hitta på och gripa saker ur luften är något Nya Tider inte slutade med efter artikeln. I en uppföljande artikel, Medlem i Juridikfronten utreds av JO (2018-02-16) skriver man nämligen att Bomans handläggning av en ”ansökan till Kriminalvården” från en medlem i Juridikfronten ”är nu anmäld till justitieombudsmannen som kan komma att utreda jäv-brott”. Det stod även att ”Benjamin O J Boman är anmäld till Justitieombudsmannen (JO) och även hans arbetsplats har meddelat att hans agerande ska internutredas”.

Avsnitt har redan bemött den högerextrema blaskans påståenden i sak (se även Juridikfrontens bemötande) men kan än en gång påpeka att medlemskap i samma förening som en sökande inte i sig medför jäv. Det ska tilläggas att de två personerna – den som lämnade in ansökan till Kriminalvården och Benjamin O J Boman – aldrig ens hade träffats när begäran handlades, och att begäran avslogs av Kriminalvården. Några otillbörliga hänsyn har Boman alltså på intet sätt tagit.

Nya Tiders påstående om att Benjamin Boman skulle utredas av den myndighet där han var anställd, visade sig vara en överdrift. Man hade uppenbarligen ringt en anställd på HR-avdelningen och tagit denne ”på sängen” med sina anklagelser om jäv, utan stalbergatt han ens var medveten om att han intervjuades av blaskan. Internutredningschefen vid Kriminalvårdens huvudkontor skriver till Avsnitt att ”Det konstaterades att inga fel har begåtts” och att det inte blev någon utredning ”då det inte fanns någon att utreda”. Det var uppenbarligen efter en summarisk utredning så tydligt för Kriminalvården att Boman inte gjort några fel, att det inte var lönt att starta en formell utredning.

Hur var det då med den JO-anmälan som skulle ha getts in i februari 2018?

jo

I april samma år meddelade Justitieombudsmannens kansli att några anmälningar mot Boman inte kommit in. I ett beslut i mars 2019 konstaterades samma sak – ingen anmälan mot Boman hade gjorts. Nya Tider ljög alltså om JO-anmälan för att smutskasta Boman och för att antyda att han på grund av lojalitet till Juridikfronten skulle ha misskött sitt arbete. (Eftersom Avsnitt är säkra på att Boman inte gjort något fel, anmälde vi själva hans handläggning till JO, som – givetvis – beslutade att inte vidta några åtgärder.)

Återigen visar de högerextrema hur lite sanningen är värd för dem, och att alla hänsyn kan åsidosättas för att piska upp motvilja mot meningsmotståndare. Ett annat exempel på detta är den vansinniga ”dokumentär” om Robert Aschberg, som bl.a. Nordfront nyligen spritt, där Aschberg bl.a. pådyvlas inblandning i tre ”mystiska” dödsfall. Denna ”dokumentär” är anmäld till Justitiekanslern på grund av förtal av den avlidne författaren och antirasisten Stieg Larsson. Tidigare har Nya Tider använt oklara och sedan återtagna påståenden av en numera död person med psykiska problem, för att framställa Juridikfrontens verksamhet som illegitim.

Avsnitt låter sig inte skrämmas av extremnationalisters uthängningar och lögner, utan fortsätter sin bevakning. Även föreningen Juridikfronten fortsätter sin verksamhet med full kraft, trots att flera medlemmar numera måste leva med skyddade adressuppgifter. Man får som bekämpare av extremnationalistiska brott inte låta sig skrämmas, eftersom det är detta som den som saknar argument och bara anspelar på våld vill åstadkomma.

En reaktion på ”Nya Tider ljög om JO-anmälan för att smutskasta jurist och Juridikfronten

Kommentarer är stängda.