Ingen läcka bakom information på uthängningssajt

Kriminalvården inledde en utredning med anledning av att den numera nedstängda sajten Gangrape Sweden tillhandahållit ett register med namn, domar och strafftid avseende 83 656 personer som avtjänat fängelsestraff. På sajten angavs att man fått informationen från nazistiska Nordfront, och Nordfront uppger att man fått den från en hemlig källa. I en skrivelse (2017-12-08, dnr 2017-39224) från Kriminalvårdens informationssäkerhetschef skriver denne att myndigheten ”har utfört tekniska kontroller och granskat relevanta säkerhetsmekanismer och kan inte finna någon indikation på att information otillbörligen har lämnat myndighetens IT-miljö”. Något dataintrång har alltså inte förekommit.

Kriminalvården kommer fram till att de publicerade domarna – som inte förvaras i elektronisk form i Kriminalvårdsregistret – inte har lämnats ut från myndigheten. Gällande strafftidsbesluten (och även myndighetens placeringsbeslut) konstaterar man att sådana är undantagna från kriminalvårdssekretessen och regelbundet har lämnats ut till nyhetsbyråer. Slutsatsen är att ”Kriminalvården har lämnat ut strafftids- och placeringsbeslut i laga ordning, eftersom dessa inte omfattats av sekretess”.